بررسی و مقایسه Pressure Snubber و Pressure Overload Protector 

همانطور که می دانیم اندازه گیری فشار در صنایع مختلف توسط گیج های فشار، سوئیچ های فشار و ترانسمیتر های فشار انجام می گیرد.

از علل خرابی این تجهیزات میتوان به خوردگی، سایش، دمای بالا و مهمتر از همه لزرش ها، پالس و پیک های فشار نوسانی، ارتعاشی و گذرا و همچنین افزایش فشار استاتیکی مورد اندازه گیری (معمولا به بیش از 1.3 برابر F.S.V بنا به استاندارد) اشاره نمود که با گذشت زمان باعث می شود گیج خاصیت الاستیته خود را از دست دهد.

برای جلوگیری از این مشکلات از لوازم جانبی استفاده می شود که منجر به افزایش طول عمر و بهبود عملکرد ابزار اندازه گیری خواهد شد.

به عنوان مثال برای جلوگیری از خوردگی از دیافراگم سیل، برای جلوگیری از آسیب ناشی از دمای سیال از سیفون و از اسنابر و اورلود نیز  برای جلوگیری از آسیب های افزایش فشار استفاده می گردد.

Pressure Snubber

تجهیزی است که بین گیج و خط بسته می شود و پیک های لحظه ای افزایش فشار که گذرا می باشند (مانند ضربه کله قوچی و کاویتاسیون) را دمپ یا میرا می نماید.

اسنابر توانایی دمپ فشار های لحظه ای را دارد که شکل موج آنها نوسانی بوده و باعث آسیب به گیج و خارج شدن آن از کالیبره می شود.

نکته قابل توجه این است که اسنابر اعمال فشار به گیج را قطع نمی کند، بلکه شکل موج و پروفیل فشار اعمالی را حتی الامکان مسطح می نماید.

snubber

Pressure Overload Protector

یک مخزن تحت فشار که با فشار کمپرسور شارژ می شود را در نظر بگیرید. به علت یک خطا در مدار الکتریکال کمپسور خاموش نشده است و فشار مخزن که فرضا می بایست تا 10 بار شارژ شود، به 25 بار و یا بیشتر می رسد.

در این حالت اورلود که زیر گیج نصب شده است در فشار Set شده، بسته می شود و مانع از اعمال فشار بالا تر از حد تحمل به گیج می شود. لذا اورلود پروتکتور از اعمال فشار های استاتیک و پایدار فرآیند به المان های اندازه گیری جلوگیری می نماید و کاربری آن نسبت به اسنابر متفاوت است.

over

ممکن است بنا به شرایط فرآیند،  امکان هر دو نوع افزایش فشار (پیک و پالس های لحظه ای و گذرا و همچنین فشار استاتیک) را داشته باشیم که می بایست از هر دوی این تجهیزات همزمان استفاده نمود.