تلفن : ۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+) | آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم ،واحد هفت | کد پستی : 1513633919

کنترل دما به روش PID

کنترل دما به روش PID:

در کنترل به روش PID اما شرایط به گونه ای دیگر است. فرض کنید می خواهیم دمای همین کوره را به روش PID کنترل نماییم. در این روش نیز ابتدا مشعل روشن شده و دما کوره شروع به افزایش می کند. با افرایش دما وقتی دمای کوره به 400 درجه رسید شیر گازی که قبل از مشعل نصب شده و سوخت رسانی انجام می دهد 50 درصد بسته شده و نیمه باز می شود. در ادامه وقتی دما به 425 درجه رسید، شیر 75 درصد بسته شده و به میزات 25 درصد ظرفیت ولو سوخت عبور می کند. در آخر نیز با رسیدن دما به 450 شیر 90 درصد بسته شده و 10 درصد سوخت را عبور می دهد. در این حالت بدون کمترین میزان Overshoot ، دمای کوره به دمای مورد نظر می رسد. حال ممکن است سوال پیش بیاید که 10 درصد باز ماندن شیر گاز و عبور این میزان سوخت برای چیست؟ این مقدار از سوخت و شعله مشعل منتاظر آن و گرمای تولید شده متعاقب آن، میزان گرمای مورد نیازی است که در حالت ماندگار (Steady State) می تواند دمای کوره را روی 450 درجه ثابت نگه دارد. بدیهی است با کاهش دما  به دلیل تغییر در شرایط فرآیند، فرضا 448 درجه این شیر 15 درصد و با افزایش دما فرضا 452 درجه این شیر 5 درصد باز شده و  این مفدار سوخت را عبور می دهد و چنانچه دما بالاتر رود نیز، به سمت بسته شدن کامل پیش خواهد رفت. به این ترتیب کنترل دمایی با حداکثر دقت، کمترین میزان نوسان، پاسخ سریع و متناسب به تغییر شرایط فرآیند و همچنین استهلاک بسیار کمتر و پایداری بیشتر خواهیم داشت. لازم به ذکر است درصد های ذکر شده در بالا کاملا فرضی و برای بیان ملموس موضوع بود و در عمل کنترلر PID در فواصل بسیار کوتاهتر و پیوسته تر اندازه گیری دما و فرمان های متناسب و مقتضی با شرایط فرآیند را صادر می کند.

شرکت ایساتیس فرآیند ابزار آمادگی خود را جهت انجام پروژه های کنترل دما بصورت E.P و E.P.C اعلام می دارد.