بال ولو ( Ball Valve )

شیر توپی (Ball Valve) : شیر های توپی یا بال ولو ها در دسته بندی شیر های Off/On قرار می گیرند. مکانیزم قطع و وصل شیر های توپی به این صورت است که با چرخش ساقه متصل به دیسک کروی حفره دار، حفره دیسک در محور عمود بر مسیر عبور جریان سیال جا بجا شده […]

ادامه مطلب

ولو ابزاردقیق

بررسی انواع ولو های ابزاردقیق و کاربری آنها: شیر های صنعتی، به طور کلی، به سه منظور مورد استفاده قرار می گیرند. قطع و وصل جریان سیال تنظیم و کنترل فلوی عبوری سیال یکسو سازی جریان عبوری سیال در ابتدا، جهت درک بهتر مفاهیم، اجزای کلی یک ولو (شیر) را بررسی می نماییم. بدنه (Body): […]

ادامه مطلب

پروتکل Fieldbus

پروتکل Fieldbus : بزرگترین کاستی سیستم های آنالوگ با سیگنال صنعتی 20-4 میلی آمپر ، ویژگی Point to Point بودن آن می باشد. به این معنی که به جهت اتصال هر Field Device   به کنترلر نیازمند وجود یک درگاه ویژه تعبیه شده (Input / Output) در سیستم کنترلی بوده و همچنین نیازمند یک جفت سیم […]

ادامه مطلب

پروتکل HART

بررسی و مقایسه پروتکل های HART و Fieldbus در صنعت به منظور ارتباط بخش های مختلف یک سیستم صنعتی شامل تجهیزات فیلد (Field Instruments)، سیستم های کنترلی (PLC-DCS ) ، عملگرها و سایر اجزای سیستم‌های اتوماسیون صنعتی از پروتکل های صنعتی استفاده می گردد. پروتکل های صنعتی در واقع قوانین و مقرراتی هستند که زمینه […]

ادامه مطلب

سنسور دما

مزایای استفاده از سنسور های دما نسبت به ترمومتر های آنالوگ سوئیچ دار یکی از مهمترین موارد در صنعت کنترل دمای فرآیند در محدوده مورد نظر می باشد. به طور معمول به هنگام کاهش دما از دمای عملکرد می بایست منبع تولید کننده گرما وارد فرآیند شده و انرژی مورد نیاز را فراهم گرداند. این […]

ادامه مطلب

استاندارد nace نوافیما

آشنایی با استاندارد NACE MR 0175 واژه NACE  بر گرفته از سرواژه های (انجمن ملی مهندسان خوردگی) National Association of Corrosion Engineers  وMR  نیز مخفف عبارت   Material Requisitionمی باشد. استاندارد NACE MR0175 بررسی کننده ویژگی ها و مشخصات فلزات به کار رفته در پایپینگ و ابزاردقیق هایی است که در تماس با سیال های حاوی […]

ادامه مطلب

بررسی مقایسه مکانیزم Diaphragm و Bourdon Tube در گیج و سوئیچ های فشار

بررسی مقایسه مکانیزم Diaphragm  و Bourdon Tube  در گیج و سوئیچ های فشار در اندازه گیری فشار به طور معمول از مکانیزم Diaphragm  و Bourdon Tube  استفاده می گردد. در پاره ای از موارد از مکانیزم Bellows وCapsule  نیز استفاده می گردد که  از لحاظ عملکرد تقریبا مشابه نوع Diaphragm می باشد. مکانیزم لوله بوردن: […]

ادامه مطلب

پرشر سوئیچ نوافیما

کنتاکت های خشک و تر در سوئیچ های فشار (Wet Contact / Dry Contact) کنتاکت های خشک (Dry Contact) به کنتاکت هایی گفته می شود که مکانیزم قطع و وصل بر اساس اتصال و جدایی دو تیغه رسانا، در مکانیزم سوئیچ انجام می گیرد. این سوئیچ ها مستقل از ولتاژ عمل کرده (البته تا حد […]

ادامه مطلب

سوئیچ فشار نوافیما

سوئیچ فشار نوافیما بررسی کنتاکت های الکتریکی در شاخه ابزار دقیق کنتاکت یا سوئیچ یا اتصال الکتریکی وظیفه قطع و وصل جریان (تغذیه) در مدار های الکتریکال را دارد. با بسته شدن کنتاکت بار الکتریکی (مثلا یک لامپ ساده) وارد مدار شده و با باز شدن آن، از مدار خارج می گردد. نکته مهم در […]

ادامه مطلب

نحوه نصب و پیکر بندی ترانسمیتر فشار و اختلاف فشار در اندازه گیری سطح

نحوه نصب و پیکر بندی ترانسمیتر فشار و اختلاف فشار در اندازه گیری سطح مفاهیم Suppression – Elevation : Suppression: در صورتی کهPT  و یا DPT در اختلاف ارتفاعی نسبت به اتصال تعبیه شده روی مخزن نصب شوند ، Suppression خواهیم داشت. به عنوان مثال در شکل زیر از آنجایی که سیال و یا روغنی […]

ادامه مطلب