اکچویتور (Actuator)

در شیرهای کنترلی جهت تامین نیروی لازم جهت باز و بسته کردن شیر و تنظیم موقعیت آن مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع اکچویتور (عملگر):

  • الکتریکی (Electric Actuator)

  • پنوماتیکی(نیوماتیکی) (Pneumatic Actuator)

  • هیدرولیکی (Hydraulic Actuators)

  •  دستی (Manual Actuator)

پر مصرف ترین نوع اکچویتور در صنعت نوع پنوماتیکی می باشد زیرا نسبتا ارزان و هوای فشرده اغلب در تمام کارگاه ها موجود است و به دلیل عملکرد ساده تری که نسبت به انواع دیگر دارند تعمیر و نگهداری آن ها ساده تر است.

نحوه عملکرد سیستم پنوماتیکی:

عملکرد این سیستم شامل سه مرحله می باشد:

  • تولید هوای فشرده: معمولا این کار توسط کمپرسور انجام می شود.

  • توزیع هوای فشرده: مهم ترین بخش سیستم است و انتخاب صحیح شیر آالات و رگولاتور ها و اتصالات در این بخش بسیار مهم می باشد.

  • کنترل سرعت و انتقال انرژی: می توان با کم و زیاد کردن فشار هوا انتقال انرژی را کنترل کرد به این منظور از رگولاتور فشار استفاده می گردد.

انواع اکچویتور پنوماتیکی:

  • اکچویتور پنوماتیک بادی عملکرد دوطرفه Double Acting Pneumatic Actuator

 اکچویتور پنوماتیک بادی برگشت فنر Spring Return Pneumatic Actuator یا بنام دیگر اکچویتور پنوماتیک بادی عملکرد یکطرفه Single Acting Pneumatic Actuator تولید می‌شوند

1 2