تلفن : ۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+) | آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم ،واحد هفت | کد پستی : 1513633919

روش کار فلومترهای الکترومغناطیسی

روش کار فلومترهای الکترومغناطیسی

فلومترهای الکترومغناطیسی بر اساس قانون القای مغناطیسی فارادی کار می کند22 بدیهی است در این حالت سیال می بایست دارای حداقل رسانایی لازم برای انتقال جریان الکتریکی و تولید شار باشد (در حدود 10 µ S/cm) فلومترهای الکترومغناطیسی معمولاً در دمای حداکثر 260 درجه کار می کنند . توجه به لایتر داخل فلومتر در کاربردهای مختلف لایتراز جنس تفلون یا هارد رابرو … ساخته می گردد.

در شکل بالا U ولتاژ القا شده بر اثر حرکت سیال در میدان مغناطیسی B که با فاصله دو الکترود D و سرعت حرکت سیال V و ضریب K متناسب است.