توجه داشته باشید که در انتخاب فشارسنج بھتر است به موارد زیر توجه فرمایید:

رنج مورد نظر فشار سنج

معمولا تولید کننده، گیج فشار را در یک سری رنج استاندارد کالیبره می کند که این رنج ھای استاندارد بین تمامی تولید کننده ھا تقریبا یکی است. البته تولید کنندگانی نیز ھستند که رنج ھای خاص تولید می کنند ولی در نگاه کلان و تولید انبوه مصرف کننده تقریبا مجبور است که از این رنج ھای استاندارد تبعیت نماید. بازرگانان نیز به نوبۀ خود قسمتی از این رنج ھا را دستچین می کنند تا سرمایه و ھزینۀ کمتری صرف انبار کردن کالاھا نموده و قیمت تمام شده را برای مشتری کاھش دھند، به عنوان مثال ممکن است یک تاجر به جای وارد کردن رنج صفر تا 1.6 بار و صفر تا 2.5 بار تصمیم بگیرد فقط رنج صفر تا 4بار را از تولید کننده خریداری کند و این خود باعث می شود که کمی محدودیت در انتخاب ایجاد گردد

13

قطر صفحه نمایش فشار سنج

طبیعی است که قطر صفحۀ مانومتر نیز مانند رنج فشار آن طابع محدودیت ھایی باشد، رنج ھای پر مصرف و استاندارد گیج فشار قطر صفحۀ 63 میلیمتر – قطر صفحۀ 100 میلیمتر – قطر صفحۀ 160 میلیمتر می باشد ھمچنین قطر صفحۀ 50 – 80 – 250 میلیمتر نیز به صورت محدود قابل عرضه است

نوع و سایز رزوه

فشار سنج اتصال رزوۀ فشار سنج ھا طبق دو استاندارد NPT و G پر مصرف ترین نوع در دنیا ھستند. در گذشته دندۀ G در ایران مصرف زیادی داشت ولی امروزه تولید و مصرف به سمت استاندارد NPT تمایل پیدا کرده. ھر دو ی این استاندارد ھا در دو سایز “1/2و “1/4 اینچ تولید می شوند. ھمچنین باید تصمیم بگیرید این اتصال در زیر مانومتر قرار داشته باشد و یا در پشت گیج فشار

دقت فشار سنج  

معمولا به صورت CL روی صفحۀ مانومتر نوشته می شود به عنوان مثال CL1 یا CL1.4

جنس فشار سنج  

فشار سنج ها چند قطعۀ اصلی دارند

بدنه گیج فشار: می تواند از جنس استیل، برنج، آلومینیوم، کربن استیل، پلاستیک و یا چدن باشد

مکانیسم داخل گیج فشار : معمولا از برنج، فسفات برنج و یا استیل استفاده میکند

 اتصال یا کانکشن گیج فشار : از ھمان جنس مکانیسم و بردون داخل گیج میباشد

افقی یا عمودی بودن(اتصال ازیر یا از پشت) در نصب فشار سنج

 

 

 

فشار سنج , اندازه گیری فشار , گیج فشار , گیج نوافیما , پرشر گیج , پرشر گیج نوافیما ,مانومتر, استاندارد کالیبره, گیج مرجع ,