تلفن : ۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+) | آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم ،واحد هفت | کد پستی : 1513633919

تماس با ما

تلفن
۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+)
۸۸۴۸۰۷۹۶ (۹۸۲۱+)
۸۸۴۸۰۷۹۷ (۹۸۲۱+)

فکس
۸۸۴۸۰۷۹۸ (۹۸۲۱+)

نشانی
ایران، تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم  ،واحد هفت

ایمیل
info@isatis-fa.com

نشانی اینترنتی
www.isatis-fa.com