هزینه ساختار Venturi Tube بالاتر از Orifice Plate بوده و طراحی و نصب آن پیچیده تر و زمانبر تر می باشد. همچنین بنا به تغییر شرایط پروسس امکان تغییر قطر سوراخ اوریفیس پلیت و یا تعویض آن وجود دارد، اما این انعطاف پذیری در فلومتر ونچوری وجود ندارد.