تلفن : ۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+) | آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم ،واحد هفت | کد پستی : 1513633919

فلومتر پیتوت

فلومتر پیتوت چیست؟

فلومتر پیتوت یا  لوله پيتوت يك تجهیز اندازه گيری سرعت سيال است . اين دستگاه دارای دو پورت ورودی، يكي در امتداد جريان براي اندازه گيری فشار كل و ديگری عمود برآن جهت اندازه گيری فشار استاتيكي مي باشد. با اندازه گيری اين دو فشار و محاسبه اختلاف آن دو ، ميزان فشار ديناميكي به دست مي آيد.

 

فلومتر