فوریه 24, 2019

ترانسمیتر سطح شناوری

اندازه گیری سطح مخازن با استفاده از ترانسمیتر های سطح شناوری (Submersible Level Transmitter) ترانسمیترهای سطح نوع شناوری ارتفاع سیال در مخازن را با استفاده از […]
ژانویه 28, 2018

هشدار سطح اطمینان و کنترل مایعات و جامدات

هشدار سطح اطمینان و کنترل مایعات و جامدات یکی از روشهای معمول در اندازه گیری و کنترل سطح مایعات در صنایع استفاده از لول سوئیچهای خازنی […]
ژانویه 21, 2018

ترانسمیتر سطح

ترانسمیتر  سطح مشترک مایعات غیر قابل امتزاج و امولسیون ها در این نوع از ترانسمیتر ها سنسور به صورت پیوسته سطح مشترک دو مایع (آب/روغن)را نشان […]
دسامبر 3, 2017

سوییچ سطح شناوری

سوییچ سطح شناوری ساخت شرکت ایساتیس فرآیند ابزار Liquid Level Switch اساس کار این نوع از سوییچ سطح بر اساس قوانین هیرو استاتیک است و با […]
نوامبر 5, 2017

لول گیج شیشه ای

لول گیج شیشه ای نشان دهنده سطح شیشه ای   (Sight Glass Level Gauges) گیج های سطح شیشه ای به طور معمول از کنار به مخازن حاوی […]
نوامبر 5, 2016
ترانسمیتر فشار

سطح سنج اختلاف فشاری

سطح سنج اختلاف فشاری Differential Pressure Level Transmitters فشار را می توان براساس نحوه عملکرد مانومترها و با محاسبه فشار ستونی از مایع اندازه گیری کرد. […]