تلفن : ۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+) | آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم ،واحد هفت | کد پستی : 1513633919

استاندارد nace نوافیما

آشنایی با استاندارد NACE MR 0175
واژه NACE  بر گرفته از سرواژه های (انجمن ملی مهندسان خوردگی) National Association of Corrosion Engineers  وMR  نیز مخفف عبارت   Material Requisitionمی باشد.
استاندارد NACE MR0175 بررسی کننده ویژگی ها و مشخصات فلزات به کار رفته در پایپینگ و ابزاردقیق هایی است که در تماس با سیال های حاوی  H2S(سیال ترش) در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشند.
وجود H2S (هیدروژن سولفید) در سرویس های ترش باعث ایجاد ترک خوردگی (Cracking) در سطوح فلزات در تماس با سیال می شود.
تست های که به منظور بررسی این نوع خوردگی انجام می شوند:

( SSCC (Sulfide Stress Corrosion Cracking

HIC (Hydrogen Induced Cracking test)

 که به ترتیب آزمون ترک خوردگی تنشی در محیط سولفیدی و آزمون ترک خوردگی هیدروژنی نامیده می شوند.

از جمله الزاماتی که استاندارد NACE MR0175 ایجاد می کند حداقل میزان سختی (Hardness in HBW) و درصد وزنی فلزات تشکیل دهنده آلیاژ (کربن، نیکل، مس، منگنز و ..) می باشد.
در تماس سرویس ترش با فلزات، امکان و میزان خوردگی به شرایط و ویژگی های ذاتی فرآیند اعم از pH، غلظت H2S و آنیون Cl- نیز بستگی دارد که در این استاندارد الزامات متفاوتی بسته به اسپک سرویس در نظر گرفته شده است.

1 2 3 4

کمپانی NUOVAFIMA (نوافیما) ایتالیا امکان ارائه تجهیزات خود با میت نمودن استاندارد NACE MR 0175 دارا می باشد.

استاندارد nace نوافیما ،استاندارد nace ، گیج نوافیما ،nuovafima، گیج فشار با استاندارد nace ، تجهیزات nace