تلفن : ۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+) | آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم ،واحد هفت | کد پستی : 1513633919

بال ولو ( Ball Valve )

شیر توپی (Ball Valve) :

شیر های توپی یا بال ولو ها در دسته بندی شیر های Off/On قرار می گیرند.
مکانیزم قطع و وصل شیر های توپی به این صورت است که با چرخش ساقه متصل به دیسک کروی حفره دار، حفره دیسک در محور عمود بر مسیر عبور جریان سیال جا بجا شده و عمل باز و بست حاصل می شود.

بال ولو
از مزایای شیر های توپی میتوان به گشتاور باز و بست پایین، افت فشار ناچیز در حالت 100% باز ، باز و بست سریع در 4/1 دور و از معایب آن نیز میتوان به عدم امکان استفاده در حالت نیمه باز اشاره نمود.

ball-valve2

بال ولو ،شیر توپی، ولو ویلاک، شیر ویلاک، ولو ابزار دقیق، veelok، ball valve، veelok ball valve